Trang Chủ / Tin tức / Những đặc điểm hữu ích khi sửa dụng cổng tự động

Những đặc điểm hữu ích khi sửa dụng cổng tự động

CẢNH BÁO – trước khi lắp đặt thành phầm, thực hiện những bài kiểm tra và thử nghiệm sau đây
* Kiểm tra xem bề mặt dự định lắp đặt có cứng và không cho phép rung hay không
* sử dụng các kết nối điện thích hợp với tình trạng hiện giờ yêu cầu

small-slide-show-3351a

Thông tin sản phẩm:máy dò kim loại cầm tay , barrier tự động

KIỂM TRA SƠ BỘ

CẢNH BÁO – trước khi lắp đặt sản phẩm, thực hiện những bài kiểm tra và thử nghiệm sau đây

* Kiểm tra xem bề mặt dự định lắp đặt có cứng và không cho phép rung hay không

* sử dụng các kết nối điện thích hợp với tình trạng bây giờ đòi hỏi

* Kiểm tra xem nguồn cung điện có phù hợp với các giá trị trong tiêu chuẩn kỹ thuật hay không

* Kết nối với ăng-ten loại ANTS433; không có ăng-ten, phạm vi sẽ bị cắt thêm vài mét.

Ẳng-ten phải được lắp đặt càng cao càng tốt và ở trên bất cứ kết cấu bằng kim loại hoặc bằng bê tông dự ứng lực nào. Cáp ăng-ten phải là loại RG58 và không dài quá 10m.

* Nếu không thể tìm được loại ăng-ten thích hợp, phạm vi có thể tăng lên rất nhanh chóng bằng cách kết nối một cáp điện tử và giữ cho nó đứng thẳng.

LẮP ĐẶT tác phẩm

cổng tự động kết nối bộ thu radio với nguồn cung điện đã được ngắt kết nối và đối với mã máy RX4/RX4K, kiểm tra địa điểm kết nối tuân theo các hướng dẫn được ghi trên đơn vị điều khiển nhưng bộ thu này sẽ được kết nối.

Cảnh báo: ở một vài bộ kiểm soát, vỏ bao của mã máy RX4 sẽ bị tháo ra. vâng lệnh các chỉ dẫn của bộ kiểm soát có liên quan.

Bộ điều khiển từ xa đầu tiên lắp đặt loại mã hóa (mã cố định hoặc biến đối). Khi kết nối điện, bộ thu sẽ hiện chớp nháy để chỉ ra loại mã hóa được dùng vì bộ điều khiển từ xa trong bộ nhớ của nó:

* 1 nháy dài = bộ nhớ trống

* 2 nháy ngắn = mã cố định

* 3 nháy ngắn = mã chuyển đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *